Murbyggnation & marksten i Täby, Stockholm

with Inga kommentarer

45kvm mur, 100kvm marksten & en trappa i granitblock.