Marksten & murbyggnation i Täby, Stockholm

with Inga kommentarer

170kvm marksten upp mot garage samt en ny parkering för plats med 2 bilar med en stödmur framför. En längsgående mur utefter hela vägen. Skiffergång in mot entre med gårdsgrus runtom.